sv

På Mustad drivs vi av passion, innovation, engagemang och samarbete. Med dessa fyra ledord vill vi komma närmare dig som en av våra kunder. Vårt mål är att underlätta för dig i ditt dagliga arbete som hovslagare och att vara det bästa för hästen.

Passion: Vi lever och andas hovvård!

Vi är passionerade avseende hovvård, med en vision att höja statusen och medvetenheten inom området. Vår passion yttrar sig inte bara genom våra produkter och människor utan också genom hur vi delar vår kunskap med resten av hovslagarbranschen.
Genom den här hemsidan kommer vi att kunna dela med oss av vår kunskap till dig. Det ger dig som en hovvårdsspecialist möjlighet att komma i kontakt med någon av våra experter i hovvårdsrelaterade frågor.

Innovation: Vi försöker alltid att hålla oss i framkant.

Vår strävan efter ständig förbättring ger oss möjlighet att utveckla innovativa segment samt avancerade produkter och lösningar.
Detta tankestyrda förhållningssätt håller oss i ständig framkant i branschen avseende produktteknologi, unik kundservice och hovvårdstillbehör.
Via den här kanalen kommer vi att ha möjlighet att hålla dig uppdaterad om våra senaste utvecklingar och under vilka förhållanden de bäst fungerar för dig och din häst.

Engagemang: Vår expertis finns alltid tillhands.

De bästa hovvårdsprodukterna kan bara tas fram av engagerade hovvårdsspecialister.
Vi är engagerade i vår vilja att kvalitetsförbättra hela hovvårds- och kunskapskedjan.
Om du har några frågor, kontakta oss så kommer någon av våra experter, inom vars expertområde frågan gäller, att ta kontakt med dig.

Samarbete: För hovvårdsfolk av hovvårdsfolk.

Genom ett nära samarbete med hovslagare och andra experter i området har vi fått möjligheten att kombinera ett unikt informationsmaterial för råd och hjälp till dig för att kunna välja de rätta produkterna för varje specifik situation.
Vi strävar efter att kontinuerligt öka ditt kunnande och dela med oss av våra råd, nu och för framtiden.

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to